Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Społeczna Rada Pracodawców

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Zarządzenie Rektora EUST

Zarządzenie nr 1/05/2014 Rektora EUST w Radomiu z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Pracodawców.

Działając na podstawie przepisu zawartego w art. 66 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 21 ust. 4 w związku z ust. 7 Statutu Uczelni z dnia 13 września 2011 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.


Powołuje się Społeczną Radę Pracodawców EUST.
Rada, o której mowa w ust. 1 niniejszego §, jest organem doradczym Władz Uczelni powołanym w celu oceny prawidłowości realizowanych programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni, dzięki pozyskiwaniu informacji o wymaganiach stawianych przez rynek pracy (pracodawców).
Rada, o której mowa wyżej, funkcjonuje na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania

Znajdź dokumentów, których szukasz

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content