Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Projekty

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Projekt

EUST - dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana realizuje projekt pn. „Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogólna kwota  budżetu projektu wynosi 4 067 359,55 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich 3 945 338,76 zł.

Zadania w projekcie:

 1. Zmiana struktury organizacyjnej w tym zatrudnienie asystenta pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
 2. Podnoszenie świadomości i kompetencji kadr Uczelni;
 3. Zmiany dostępności architektonicznej Uczelni;
 4. Zmiany dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych;
 5. Zmiany procedur w EUST;
 6. Wsparcie edukacyjne dla kadr Uczelni.


Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do edukacji w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej poprzez likwidacje barier w dostępie do kształcenia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zmiany organizacyjne, podnoszenie świadomości kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Załączniki

Sprawdź dokumenty

Zaproszenie do składania ofert na zakup wirtualnego laboratorium z wieczystą licencją dostosowującego wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami – oznaczenie sprawy: nr nr 01/POWR./LW/1-5/2023
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę symulatorów medycznych dorosłego pacjenta wysokiej wierności – oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./SMWW/1-5/2023
Ponowne zaproszenie do składania ofert na zakup platformy schodowej SLIM wraz z montażem dla osób niepełnosprawnych – Oznaczenie sprawy: nr 01/3/POWR./PS/1-8/2021
 • Zawiadomienie o nie zlozeniu oferty
 • Zaproszenie do składania ofert EUST – obowiązujące
 • Odpowiedź na pytanie
 • Zaproszenie do składania ofert EUST
 • 1 – Umowa konserwacji
 • 2 – Program formularz oferty EUST
 • 3 – Program_wzór umowy EUST
 • 4 – Program klauzula RODO EUST
 • 5 – Oświadczenie o braku powiązań EUST
 • 6 – protokół zdawczo – odbiorczy EUST
 • 7 – Wykaz usług
 • 8 – Zdjęcia i wymiar schodów
Ponowne zaproszenie do składania ofert na zakup platformy schodowej SLIM wraz z montażem dla osób niepełnosprawnych – Oznaczenie sprawy: nr 01/2/POWR./PS/1-8/2021
 • Zawiadomienie o nie złożeniu ofert-2
 • Zaproszenie do składania ofert EUST  ponowne
 • 1 – Umowa konserwacji – ponowne
 • 2 – Program_formularz oferty EUST – ponowne
 • 3 – Program wzór umowy EUST – ponowne
 • 4 – Program klauzula RODO EUST
 • 5 – Oświadczenie o braku powiązań EUST
 • 6 – protokół zdawczo – odbiorczy EUST – ponowne
 • 7 – Wykaz usług – ponowne
 • 8 – Zdjęcia i wymiar schodów – ponowne
Ponowne zaproszenie do składania ofert na realizację usługi zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia kompleksowej strony internetowej Uczelni, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami – Oznaczenie sprawy: nr 01/2/POWR./WWW/1-5/2021
Ponowne zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętów elektronicznych, urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dostosowujących wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami – Oznaczenie sprawy: nr. 01/2/POWR./SE/1-5/2021
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi wdrożenia Systemu informatycznego – Oznaczenie sprawy: nr. 01/POWR./SI/1-7/2021

Z powodu omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym została wstawiona błędna podstawa prawna regulaminu wewnętrznego. Nie wpływa ona na przedmiot zamówienia, tryb zamówienia, na niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym zmian w treści oferty. Nie wpływa również na ważność złożonych wcześniej ofert.

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia kompleksowej strony internetowej Uczelni , dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami – Oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./WWW/1-5/2021
Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętów elektronicznych, urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dostosowujących wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami – Oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./SE/1-5/2021

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content