Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Biuro karier

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Biuro Karier

Pomost między studentami a rynkiem pracy

 • Dostarczają informacji o rynku pracy: procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą;
 • Pozyskują od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży w kraju i zagranicą;
 • Prowadzą doradztwo zawodowe w formie grupowej oraz indywidualnej dla studentów i absolwentów: na podstawie testów psychologicznych określają predyspozycje do pracy na danym stanowisku oraz pomagają ustalić ścieżkę kariery;
 • Uczą autoprezentacji: pomagają jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, sporządzić życiorys oraz list motywacyjny, pomyślnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną;
 • Budują bazy danych pracodawców oraz studentów i absolwentów, w celu wyselekcjonowania potencjalnych pracowników o umiejętnościach i predyspozycjach najbardziej odpowiadających wymaganiom pracodawcy;
 • Monitorują działania zawodowe i osiągnięcia absolwentów na rynku pracy, a na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informują uczelnie wyższe o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia;
 • Inicjują spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni, Targi Pracy;
 • Promują wizerunek uczelni wyższych w środowisku akademickim oraz poza jego obrębem;
 • Promują ideę biur karier oraz ich powoływania na innych uczelniach wyższych.


Z pomocy biur karier korzystają:

 • studenci i absolwenci chcący uzyskać poradę zawodową oraz informację o sytuacji na rynku pracy;
 • pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże;
 • uczelnie wyższe sprawdzające funkcjonowanie i procedury kształcenia, na podstawie danych gromadzonych za pośrednictwem biur karier.


Nasze biuro karier bierze udział we wdrażaniu modelu „Barometru Potrzeb Pracodawców”

Więcej informacji w linku <kliknij> i w pokoju 202.

Konsultacje i dyżury

Biuro Karier EUST

W razie problemów ze znalezieniem pracy czy też adaptacją w nowym miejscu pracy zapraszamy na konsultacje! Kierownik Biura Karier mgr Tomasz Pysiak przyjmuje codziennie od pon. do pt. w godzinach 10-13 oraz w terminach zjazdów od 10 do 12. Zapraszamy również do kontaktu mailowego: t.pysiak@eust.pl

Oferty pracy

Pomoc dla studentów

Aktualne oferty pracy z Ministerstwa Zdrowia:

 1. Specjalista w Wydziale Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie
  /warszawa/specjalista,119685,v7
 2. Specjalista w Wydziale Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji https://nabory.kprm.gov.pl/
  mazowieckie/warszawa/specjalista,
  119677,v7
 3. Starszy Specjalista do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Zaopatrzenia i Rozliczeń Projektów w Biurze Administracyjnym https://nabory.kprm
  .gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,119535,v7
 4. Starszy Specjalista do spraw: oceny i monitorowania projektów POIiŚ w Wydziale Oceny i Monitorowania I w Departamencie Oceny Inwestycji https://nabory.kprm.gov.pl/
  mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,119496,v7

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content