Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Baza materialna uczelni

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Baza materialna uczelni

Dowiedz się więcej o uczelni

Siedziba Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im.  Roberta Schumana znajduję się w Radomiu przy ul. Wodnej 13/21, gdzie uczelnia dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 2512m2 , na którą składają się dziekanat, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, aula (120 miejsc), 14 sal ćwiczeniowych (7x35m), 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu od 8:00 do 22:00 (2×16 stanowisk), laboratoria: anatomii i fizjologii, biochemiczne, chemii budowlanej, gabinet kosmetyczny, pracownia masażu, sanitariaty.

Założyciel posiada ławki i krzesła dla 980 studentów, 17 tablic, 10 rzutników pisma i 9 rzutników multimedialnych, DVD, magnetofony, mikroskop, lodówkę (nie zbędną do zajęć z biochemii), 6 kserokopiarek oraz wyposażenie biurowe dla służb administracyjnych, uczelnia posiada również dwie tablice interaktywne oraz system do głosowania.

m2 powierzchni
0
miejsc w auli
0
sal ćwiczeniowych
0
miejsc dla studentów
0

Założyciel posiada wynajętą w Zespole Szkół Zawodowych. im. mjr Hubala w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 2, powierzchnię 950m2 (10 sal wykładowych, dwa pokoje ćwiczeniowe-wszystkie sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny – 5 rzutników pisma, 2 rzutniki multimedialne, bufet sanitariaty) oraz salę gimnastyczną, w której to szkole będą odbywać się zajęcia.

Obecnie biblioteka (zajmująca powierzchnię 120m2) liczy 12500 tysiąca woluminów z zakresu literatury prowadzonych kierunków kształcenia i jest sukcesywnie wzbogacana o nowe pozycje. Ponadto planuje się zakup nowych książek i czasopism specjalistycznych dla planowanego kierunku kształcenia – przewidywany koszt to ok. 20 tyś. (vide Plan rozwoju biblioteki).

Łącznie powierzchnia do dyspozycji studentów wynosi 3520m2. Wokół tych obiektów znajdują się place przeznaczone na parkingi.

Budynki odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach BHP.

Uczelnia posiada wyposażone laboratoria do zajęć: z anatomii i fizjologii (tablice anatomiczne, fizjologiczne, foliogramy, kasety VHS, Płyty DVD), z biochemii (mikroskop, lodówka, odczynniki, szkło laboratoryjne, pipety automatyczne 1,0ml, 5,0 ml cylinderki na 100 ml), chemii budowlanej oraz gabinet kosmetyczny i masażu.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content