Nabór na Rok Akademicki 2023/24

studia licencjackie | studia magisterskie | studia podyplomowe

studia jednolite magisterskie
stacjonarne lub online

studia jednolite magisterskie
stacjonarne lub online

studia licencjackie
studia magisterskie

psychologia | prawo | biznes
| pedagogika | zarządzanie

Wyszukiwarka

Znajdź studia dla siebie

Rodzaj studiów
Rodzaj studiów
Miasto zapisu
Miasto zapisu

Studia Podyplomowe

Czesne semestralne

1400 zł

Studia Podyplomowe

Czesne semestralne

1400 zł

Studia Podyplomowe

Czesne semestralne

1400 zł

Studia Podyplomowe

Czesne semestralne

1400 zł

Studia Podyplomowe

Czesne semestralne

1400 zł

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna realizując misję i rozpoczynając działalność naukowo-dydaktyczną odwołuje się do wizji szkolnictwa wyższego realizowanego w duchu europejskiej myśli uniwersyteckiej.

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej.

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe, ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, poprzez stawianie na kształcenie praktyczne, główny nacisk kładzie na bardzo istotny aspekt jaką jest lokalność. Poprzez lokalne działania rozumie się kształtowanie lokalnej bazy intelektualnej, a przez to rozwój kapitału ludzkiego. Studenci studiów I, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz słuchacze studiów podyplomowych mają tworzyć kapitał ludzki kształtowany zgodnie z misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

Ważnym elementem misji Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej jest realizacja swojej działalności naukowo-dydaktycznej, oraz dążenie do wychowania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy, oraz duchem subsydiarności, rozumianej jako pomoc studentom w realizacji ich zamierzeń naukowych jak i zawodowych.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

1. Zarezerwuj miejsce

W tym celu skontaktuj się z biurem rekrutacji
po przez kontakt telefoniczny lub online.

2. Podpisz umowę

Udaj się do najbliższego biura zapisu
lub wyślij podpisany skan.

3. Witamy w EUST!

Od tej pory jesteś naszym studentem.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Wyszukiwarka

Skip to content