Ostatni Dzwonek

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

SANTA DAYS! 30% zniżki na trwające Studia Podyplomowe Online i Hybrydowe. Zapisz się już dziś!

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Roberta Schumana w dniach:

22.12.2023 r. uczelnia nieczynna
02.01.2024 r. uczelnia nieczynna

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu kształci Studentów na kierunku Prawo na podstawie pozytywnej Decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2019 r. (DSW.WNN.6022.234.2018.2.IZ) oraz posiada pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lutego 2019 r. (Uchwała Prezydium PKA Nr 56/2019).

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu kształci Studentów na kierunku Psychologia na podstawie pozytywnej Decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2019 r. (DSW.WNN.5014.56.2019.3.KT) oraz posiada pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lipca 2019 r. (Uchwała Prezydium PKA Nr 589/2019).

 

 

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!

Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni w trakcie trwania całego Roku Akademickiego.

studia jednolite magisterskie
stacjonarne lub IOS

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA lub zapisz się na wyższy semestr! Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.
Data Inauguracji: 12.10.2024

studia jednolite magisterskie
stacjonarne lub IOS

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA lub zapisz się na wyższy semestr! Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.
Data Inauguracji: 12.10.2024

studia licencjackie
studia magisterskie

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA lub zapisz się na wyższy semestr! Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.
Data Inauguracji: 12.10.2024

psychologia | prawo | biznes
| pedagogika | zarządzanie

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

pedagogiczne | zawodowe | akademia rozwoju zawodowego

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna realizując misję i rozpoczynając działalność naukowo-dydaktyczną odwołuje się do wizji szkolnictwa wyższego realizowanego w duchu europejskiej myśli uniwersyteckiej.

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej.

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe, ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, poprzez stawianie na kształcenie praktyczne, główny nacisk kładzie na bardzo istotny aspekt jaką jest lokalność. Poprzez lokalne działania rozumie się kształtowanie lokalnej bazy intelektualnej, a przez to rozwój kapitału ludzkiego. Studenci studiów I, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz słuchacze studiów podyplomowych mają tworzyć kapitał ludzki kształtowany zgodnie z misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

Ważnym elementem misji Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej jest realizacja swojej działalności naukowo-dydaktycznej, oraz dążenie do wychowania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy, oraz duchem subsydiarności, rozumianej jako pomoc studentom w realizacji ich zamierzeń naukowych jak i zawodowych.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

1. Zarezerwuj miejsce

W tym celu skontaktuj się z Biurem Rekrutacji
poprzez kontakt telefoniczny lub online.

2. Podpisz umowę

Skan podpisanej umowy prześlij pocztą lub online. Możesz również udać się do Biura Rekrutacji w Siedzibie Głównej Uczelni lub Wydziale Zamiejscowym i podpisać umowę na miejscu.

3. Witamy w EUST!

Od tej pory jesteś naszym studentem.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu