Nabór Śródroczny TRWA! – Rozpocznij studia 24.03.2024 lub dołącz do istniejącej grupy

Koła naukowe

Nabór Śródroczny TRWA!

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Na uczelni funkcjonuje Samorząd Studencki reprezentowany jest na Senacie przez swoich przedstawicieli. Podstawą jego funkcjonowania jest Regulamin Samorządu Studenckiego.

Na uczelni funkcjonuje Samorząd Studencki reprezentowany jest na Senacie przez swoich przedstawicieli. Podstawą jego funkcjonowania jest Regulamin Samorządu Studenckiego.Samorząd Studentów bierze udział we wszystkich istotnych spawach mających miejsce na uczelni: pomaga w organizowaniu konferencji naukowych, wykładów otwartych, sympozjów naukowych, akcji charytatywnych i innych ważnych imprez organizowanych ma uczelni. Przedstawiciele Studentów zasiadają również w Komisjach Dyscyplinarnych, komisjach stypendialnych oraz biorą udział w opiniowaniu programów studiów i koncepcji kształcenia.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Wyszukiwarka

Skip to content