Nabór Śródroczny TRWA! – Rozpocznij studia 24.03.2024 lub dołącz do istniejącej grupy

Formularz rekrutacyjny

Nabór Śródroczny TRWA!

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Zapisz się na studia

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

A. Forma, tryb i specjalność kształcenia.

Wybierz tryb studiów *
Wybierz kierunek *

B. Ankieta osobowa

Nazwisko *
Pierwsze imię *
Drugie imię *
Nazwisko panieńskie *
Imię ojca *
Imię matki *
Data urodzenia *
Miejsce urodzenia *
Obywatelstwo *
Pesel *
Seria i nr dowodu osobistego *
Ulica *
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Województwo
Miejsce zamieszkania *
Telefon 1 *
Telefon 2
Adres e-mail *
Płeć

C. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej)

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Pesel

D. Wykształcenie

Rok ukończenia szkoły średniej *
Rok wydania świadectwa dojrzałości *
Nazwa szkoły *
Miejscowość *

E. Informacje o zatrudnieniu

Nazwa zakładu pracy *
Ulica *
Nr domu *
Nr lokalu *
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Poczta *
Zajmowane stanowisko *
Nr telefonu *

F. Służba wojskowa (nie dotyczy kobiet)

Stosunek do służby wojskowej
Seria i numer książeczki wojskowej
Przydział do WKU

G. Informacja o podstawowym źródle utrzymania

Źródła utrzymania

H. Niepełnosprawność

Stopień
Rodzaj

J. Dane marketingowe

Informacje o EUST uzyskałam/em *

Wyszukiwarka

Skip to content