Ostatni Dzwonek

Psychologia

... i już!

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie lub 100% online! (weekendowo)

400 zł

czesne miesięczne

 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Niestacjonarne interaktywne
 • Ostatni Dzwonek

  Studia Jednolite

  Psychologia

  Czesne: 400 zł / miesiąc

  Inauguracja: 10.2023

  Rekrutacja do: 24.10.2023

  Okres nauki: 10 semestrów

  Tryb studiów do wyboru:

 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Niestacjonarne interaktywne
 • Dostępne także: Warszawa, Online

  Zarezerwuj sobie miejsce na studiach

  Psychologia

  Czym jest Psychologia w EUST?

  Jeśli interesuje Cię psychologia i chcesz zdobyć tytuł magistra w tej dziedzinie, zapraszamy do Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. Oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, które możesz realizować w formie stacjonarnej, niestacjonarnej lub całkowicie online z dowolnego miejsca na ziemi.

  Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra psychologii. Na naszej uczelni możesz wybrać jedną z wielu ciekawych i praktycznych specjalności. Każda z nich daje Ci możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy, które przydadzą Ci się w pracy zawodowej i życiu osobistym.

  Nasze studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia są akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną i spełniają wymagania Polskich Ram Kwalifikacji. Uczymy według nowoczesnych programów i metod dydaktycznych, korzystając z bogatej bazy naukowej i technicznej. Nasza kadra to doświadczeni wykładowcy i praktycy, którzy służą pomocą i wsparciem studentom.

  Jeśli chcesz studiować psychologię w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, zapraszamy do naszej siedziby w Radomiu. Jeśli natomiast wolisz studiować online, możesz skorzystać z naszej platformy e-learningowej, która umożliwia dostęp do materiałów dydaktycznych, zajęć na żywo, konsultacji i egzaminów przez internet. Nie musisz się martwić o jakość kształcenia – studia online są takie same jak stacjonarne lub niestacjonarne, a dyplom ma taką samą wartość.

  Dodatkowo, oferujemy Ci rozbudowany system stypendialny, który pozwoli Ci na sfinansowanie części lub całości czesnego.

  Nie zwlekaj i zapisz się już dziś na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. To doskonała okazja, aby rozwijać swoje pasje i talenty, a także zapewnić sobie atrakcyjny profil zawodowy na rynku pracy. Aplikuj przez nasz formularz rekrutacyjny online lub skontaktuj się z naszym działem rekrutacji.

  Specjalności do wyboru:

  Psychologia sądowa

  Na specjalności psychologia sądowa studenci nauczą się, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w praktyce psychiatrii sądowej, w instytucjach penitencjarnych, w organach ścigania. Posiądą umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy: zaburzeń zachowania oskarżonego, podejrzanego, zachowania ofiary, wiarygodności składanych zeznań przez świadków i wyjaśnień podejrzanych, dysfunkcji systemu rodzinnego oraz specyfiki profilowania osób osadzonych.


  Psychologia dzieci i młodzieży

  Celem proponowanej specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Podczas zajęć studenci zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania. Duży nacisk położony będzie na umiejętność odróżniania wczesnych objawów zaburzeń oraz podejmowania działań wspierających. Absolwenci zdobędą umiejętność różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń. Uzyskają również umiejętności dotyczące między innymi tego, jak stymulować twórcze myślenie, jak radzić sobie ze stresem i jak uczyć dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


  Psychologia kliniczna

  Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów-psychologów, którzy będą posiadali specjalistyczną i bardzo konkretną wiedzę z zakresu psychopatologii – czyli zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. Studenci tej specjalności będą zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych. Zdobędą szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Ponadto zdobędą umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

  Międzynarodowe konferencje

  Działamy nie tylko w kraju!​

  Najnowocześniejsze pracownie

  Nowoczesna edukacja

  Zagadnienia programowe

  Czego nauczę się na studiach?

  Psychologia sądowa
  • Diagnoza i orzecznictwo psychologiczne i sądowe,
  • Interwencja kryzysowa,
  • Prawne aspekty pracy psychologa,
  • Psychologia zeznań świadków,
  • Psychopatologia,
  • Resocjalizacja i psychologia penitencjarna,
  • Rodzina jako system w procesie sądowym.

  Psychologia dzieci i młodzieży
  • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,
  • Diagnoza środowiska wychowawczego,
  • Metody oddziaływań wychowawczych,
  • Metody psychoedukacji (uczniów, rodziców i nauczycieli),
  • Pomiar i ocena w szkole,
  • Praca psychologa z grupą,
  • Problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania,
  • Psychologia kliniczna dziecka,
  • Radzenie sobie ze stresem i agresją w szkole,
  • Trening umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych,
  • Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania w szkole.

  Psychologia kliniczna
  • Lęk i zaburzenia nerwicowe,
  • Psychofarmakologia,
  • Psychologia penitencjarna,
  • Psychologia rodziny,
  • Psychologia sądowa,
  • Psychoonkologia,
  • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna,
  • Trening interpersonalny,
  • Uzależnienia od środków psychoaktywnych,
  • Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej,
  • Zaburzenia zachowania i osobowości.

  Psychologia zdrowia
  • Kliniczny zarys chorób,
  • Naukowa informacja medyczna,
  • Podstawy medycyny społecznej,
  • Podstawy neurokognitywistyki,
  • Podstawy neurologii,
  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych,
  • Zarys neurobiologii.

  Psychologia społeczna
  • Analiza i diagnozowanie pracy zespołów i ich liderów,
  • Analiza procesów podejmowania decyzji,
  • Tworzenie programów przeciwdziałających uprzedzeniom i dyskryminacji,
  • Podstawy rozwiązywania konfliktów (negocjacje i mediacje),
  • Sztuka efektywnego porozumiewania się.

  Adresaci studiów

  Kto powinien rozważyć ten kierunek?

  Kandydatem na studia psychologiczne jest osoba, która:

  • interesuje się ludzkim umysłem i zachowaniem
  • chce zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii
  • jest otwarta na nowe doświadczenia i perspektywy
  • potrafi logicznie i krytycznie myśleć
  • ma zdolności analityczne i badawcze
  • potrafi komunikować się skutecznie i współpracować z innymi
  • wykazuje empatię i szacunek dla ludzkiej różnorodności
  • jest kreatywna i rozwiązuje problemy
  • chce się rozwijać osobiście i zawodowo
  • ma motywację do nauki i pracy

  Kto może zostać kandydatem na studia?

  Aby zostać kandydatem na studia psychologiczne, musisz spełnić następujące warunki:

  • posiadać świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik
  • wypełnić formularz rekrutacyjny online lub osobiście w naszej siedzibie
  • dostarczyć wymagane dokumenty (kopia świadectwa dojrzałości, kopia dowodu osobistego, zdjęcie legitymacyjne)

  Na naszych studiach psychologicznych nauczysz się między innymi:

  • zaawansowanych zagadnień z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, rozwojowej, osobowości, klinicznej, edukacyjnej, poznawczej, zdrowia i pracy
  • metodologii badań psychologicznych, statystyki, testów psychologicznych i diagnozy
  • etyki zawodowej i prawnych aspektów pracy psychologa
  • technik interwencji psychologicznej, terapii, poradnictwa i profilaktyki
  • aplikacji wiedzy psychologicznej w różnych kontekstach praktycznych, takich jak szkoła, rodzina, organizacja, sąd czy media

  Sylwetka absolwenta

  Co zyskuje po studiach?

  Absolwent psychologii to osoba z bogatą wiedzą i umiejętnościami z zakresu tej nauki i jej zastosowań. Potrafi nie tylko badać zachowanie i funkcjonowanie mózgu, ale także obserwować, przeprowadzać wywiady i ankiety, rozpoznawać i diagnozować problemy psychologiczne, emocjonalne, behawioralne lub organizacyjne oraz stosować odpowiednie metody terapeutyczne lub interwencyjne. Ponadto potrafi współpracować z innymi specjalistami z dziedzin pokrewnych, takich jak lekarze, nauczyciele, prawnicy czy socjologowie.

  Absolwent psychologii ma również rozwinięte kompetencje miękkie, takie jak komunikacja pisemna i ustna, nawiązywanie i utrzymywanie relacji interpersonalnych, współpraca w zespole i rozwiązywanie konfliktów, krytyczne myślenie i analiza danych oraz empatia i kreatywność. Może znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach i instytucjach, takich jak:

  • szkoły i placówki edukacyjne – gdzie może pracować jako psycholog szkolny, pedagogiczny lub edukacyjny, zajmując się diagnozą i wsparciem uczniów, nauczycieli i rodziców
  • szpitale i ośrodki zdrowia – gdzie może pracować jako psycholog kliniczny, zdrowia lub medyczny, zajmując się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz wspieraniem pacjentów z chorobami somatycznymi
  • firmy i organizacje – gdzie może pracować jako psycholog organizacji, pracy lub biznesu, zajmując się rekrutacją i szkoleniem pracowników, oceną ich kompetencji i motywacji, poprawą klimatu organizacyjnego oraz doradztwem dla menedżerów
  • sądy i służby penitencjarne – gdzie może pracować jako psycholog sądowy lub penitencjarny, zajmując się oceną stanu psychicznego podejrzanych, oskarżonych lub skazanych oraz świadków i ofiar przestępstw oraz udzielaniem im pomocy psychologicznej
  • centra badawcze i naukowe – gdzie może pracować jako psycholog badawczy lub naukowy, zajmując się prowadzeniem badań naukowych z zakresu psychologii lub pokrewnych dyscyplin oraz publikowaniem ich wyników w czasopismach naukowych lub popularnonaukowych

  Absolwent psychologii EUST, czyli Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest więc osobą wszechstronną i poszukiwaną na rynku pracy. Posiada nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale także praktyczne doświadczenie zdobyte podczas studiów. Jest gotowy do podjęcia wyzwań zawodowych i społecznych oraz do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji. Jeśli chcesz zostać absolwentem psychologii EUST, zarezerwuj miejsce na studiach już dziś!

  Proces rekrutacji

  Jak zostać naszym studentem?

  1. Zarezerwuj miejsce

  W tym celu skontaktuj się z biurem rekrutacji
  po przez kontakt telefoniczny lub online.

  2. Podpisz umowę

  Udaj się do najbliższego biura zapisu
  lub wyślij podpisany skan.

  3. Witamy w EUST!

  Od tej pory jesteś naszym studentem.

  Warianty rat czesnego

  Posiadamy możliwość płatności ratalnej

 • płatność miesięczna: 400 zł
 • płatność semestralna: 2400 zł
 • Wymagane dokumenty

  Czego potrzebuję, aby się zapisać?

  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w biurze rekrutacyjnym,
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
  • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w biurze rekrutacyjnym.

  Dodatkowe informacje

  Co jeszcze warto wiedzieć przed zapisem?

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia w czynna do 18:00.
  • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.


  Czym są studia online w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej?

  Zjazdy są organizowane w weekendy, co pozwala naszym studentom na elastyczne zarządzanie swoim czasem i łączenie nauki z innymi zobowiązaniami. Studenci logują się do platformy zgodnie z planem zjazdów i uczestniczą w zajęciach prowadzonych na żywo przez naszych wykwalifikowanych wykładowców.

  Dodatkowo, raz w semestrze, studenci są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach na żywo, na terenie naszej uczelni w Radomiu. Te spotkania są niezwykle ważne, ponieważ umożliwiają bezpośrednią interakcję między studentami a wykładowcami, a także umożliwiają studentom wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z innymi studentami.

  Wierzymy, że nasz nowy format studiów online na kierunkach Prawo i Psychologia zapewni naszym studentom najwyższej jakości edukację, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości.

  Uczelnia Przyjazna i Otwarta

  Nowoczesna edukacja

  Jesteśmy tu dla ciebie

  Dyżury koordynatora

  umów się na konsultację

  Formularz kontaktowy

  Zapraszamy do kontaktu

  Wyszukiwarka

  Studia Jednolite

  Psychologia

  Zapisz się na studia!

  Skip to content