Ostatni Dzwonek

Pielęgniarstwo

... i już!

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie lub 100% online! (weekendowo)

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie 

500 zł

czesne miesięczne

 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Ostatni Dzwonek

  Studia Licencjackie

  Pielęgniarstwo

  Czesne: 500 zł / miesiąc

  Inauguracja: 10.2023

  Rekrutacja do: 24.10.2023

  Okres nauki: 6 semestrów

  Tryb studiów do wyboru:

 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Zarezerwuj sobie miejsce na studiach

  Pielęgniarstwo

  Czym jest Pielęgniarstwo w EUST?

  Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest oferowanie społeczeństwu najwyższej jakości kształcenia o profilu praktycznym w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tak, by nasi absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, stanowili rzeczywistą konkurencję nie tylko na lokalnym, ale i międzynarodowym rynku pracy.

  Kierunek „Pielęgniarstwo” swoje fundamenty programowe odnosi do dziedziny nauk medycznych nauk o zdrowiu i zakłada pełną zgodność z regulacjami prawnymi określającymi warunki prowadzenia studiów oraz wymogi dla zawodu pielęgniarki / pielęgniarza, co umożliwia oferowanie kształcenia na właściwym i wysokim poziomie.

  Kierunek „Pielęgniarstwo” w pełni realizuje powinności ujęte w misji zakładając praktyczny profil kształcenia i odnosząc go do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zaś w celu zapewnienia właściwego przygotowania studentów do wymagań lokalnego i europejskiego rynku pracy zakłada realizację programu spełniającego wymogi określone w Ustawie o Zawodach Pielęgniarki i Położnej (Dz.U. 2011, Nr 174, poz. 1039) prowadzonego przez kadrę o wysokich kwalifikacjach naukowych i zawodowych.

  Głównym celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym jest holistyczne i dogłębne, praktyczne przygotowanie przyszłych absolwentów projektowanego kierunku „pielęgniarstwo” do pełnienia roli zawodowej pielęgniarki (pielęgniarza), jako zawodu społecznego zaufania o dużym stopniu samodzielności i odpowiedzialności, a w szczególności wyposażenie studentów w nowoczesną wiedzę i umiejętności pielęgniarskie oraz wykształcenie u studentów pożądanej społecznie postawy pielęgniarki (pielęgniarza), w tym stosunku do zawodu, jego tradycji, wartości jak i natury wykonywanych funkcji i czynności zawodowych.

  Pielęgniarstwo, jako zawód zaufania społecznego, jest zawodem regulowanym o szczególnie doniosłym znaczeniu publicznym w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Jako profesja o wyjątkowym charakterze, której misyjność jest związana z opieką nad pacjentem, ma jednoznacznie określone zadania, gdzie wymogi formalnoprawne uprawniające do wykonywania zawodu są ściśle powiązane z pożądanymi społecznie wymaganiami pozaformalnymi wynikającymi z misyjnego charakteru pielęgniarstwa.

  Międzynarodowe konferencje

  Działamy nie tylko w kraju!​

  Najnowocześniejsze pracownie

  Nowoczesna edukacja

  Zagadnienia programowe

  Czego nauczę się na studiach?

  • Anatomia i fizjologia człowieka,
  • Podstawy pielęgniarstwa,
  • Podstawy farmakologii,
  • Pielęgniarstwo w opiece nad pacjentem dorosłym,
  • Pielęgniarstwo w opiece nad dzieckiem i młodzieżą,
  • Pielęgniarstwo w opiece nad osobami starszymi,
  • Pielęgniarstwo w opiece nad chorym psychicznie,
  • Pielęgniarstwo w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami,
  • Pielęgniarstwo w opiece nad pacjentem w stanie krytycznym,
  • Etyka w pielęgniarstwie.

  Adresaci studiów

  Kto powinien rozważyć ten kierunek?

  Studia licencjackie z pielęgniarstwa w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej są doskonałym wyborem dla osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w dziedzinie opieki zdrowotnej. Studia te dają również możliwość zdobycia cennego doświadczenia poprzez praktyki w różnych placówkach medycznych.

  Sylwetka absolwenta

  Co zyskuje po studiach?

  Absolwent studiów licencjackich z pielęgniarstwa w EUST to osoba, która posiada wiedzę z zakresu pielęgniarstwa ogólnego, specjalistycznego oraz nauk medycznych. Dzięki temu jest w stanie zapewnić pacjentom kompleksową opiekę, monitorować ich stan zdrowia oraz przeciwdziałać powikłaniom.

  Posiada umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji pacjentów w różnym wieku i o różnych schorzeniach, wykonuje badania diagnostyczne, przygotowuje plany opieki nad pacjentem, nadzoruje leczenie farmakologiczne oraz stosuje inne metody terapeutyczne. Ponadto, dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, co umożliwia mu skuteczne porozumiewanie się z pacjentami oraz innymi pracownikami służby zdrowia.

  Proces rekrutacji

  Jak zostać naszym studentem?

  1. Zarezerwuj miejsce

  W tym celu skontaktuj się z biurem rekrutacji
  po przez kontakt telefoniczny lub online.

  2. Podpisz umowę

  Udaj się do najbliższego biura zapisu
  lub wyślij podpisany skan.

  3. Witamy w EUST!

  Od tej pory jesteś naszym studentem.

  Warianty rat czesnego

  Posiadamy możliwość płatności ratalnej

 • płatność miesięczna: 500 zł
 • płatność semestralna: 3000 zł
 • Wymagane dokumenty

  Czego potrzebuję, aby się zapisać?

  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w biurze rekrutacyjnym,
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
  • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w biurze rekrutacyjnym.

  Dodatkowe informacje

  Co jeszcze warto wiedzieć przed zapisem?

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia w czynna do 18:00.
  • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

  Uczelnia Przyjazna i Otwarta

  Nowoczesna edukacja

  Jesteśmy tu dla ciebie

  Dyżury koordynatora

  umów się na konsultację

  Formularz kontaktowy

  Zapraszamy do kontaktu

  Wyszukiwarka

  Studia Licencjackie

  Pielęgniarstwo

  Zapisz się na studia!

  Skip to content